ВАШІ ДІЇ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ

 1. Якщо ви самостійно звернулись до аптеки та/або медичного закладу та сплатили кошти за медикаменти та/або медичні послуги, страхове відшкодування проводиться за умови попереднього повідомлення страхової компанії про настання страхового випадку з зазначенням причин самостійної сплати коштів за послуги/медикаменти та при погодженні цих витрат з лікарем-координатором страхової компанії.
 2. Після отримання та оплати медичних послуг ви повинні обов’язково зібрати у лікувально-профілактичному закладі всі необхідні документи та надати їх в страхову компанію в строки, передбачені вашим договором страхування, з дати отримання послуг.
 3. Рішення по випадку  приймається страховою компанією протягом терміну, передбаченому вашим договором страхування після одержання всіх необхідних та оформлених належним чином документів.
 4. Для попереднього розгляду та отримання інформації про можливість відшкодування можете надіслати документи в електронному вигляді:
  • Електронною поштою  expert@alfaic.ua
  • За допомогою мобільного додатку  

   «Альфа Асистанс», який ви можете завантажити на PlayMarket або AppStore 5. Пакет документів для отримання страхової виплати потрібно передати в cтрахову компанію особисто (в т.ч. кур’єром за власний рахунок) або поштою (рекомендується відправляти листом з повідомленням) за адресою:
           ПрАТ«СК «Альфа Страхування»
           01011, Україна, м. Київ вул. Рибальська, 22
           (Відділ врегулювання та експертизи збитків з ДМС)
 6. Страхова виплата може бути здійснена представнику застрахованої особи за дорученням, яке оформлене відповідно до встановленого законом порядку. Якщо застрахованою особою є недієздатна особа, одержувачем страхової виплати є її законні представники.
 7. Страхова виплата застрахованій особі (її законному представнику, довіреній особі) здійснюється:
  • На банківський рахунок застрахованої особи (її законного представника, довіреної особи)

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ ПО ЗАСТРАХОВАНІЙ ОСОБІ:

 • Заява на відшкодування (завантажити)
 • Копія Паспорту громадянина України (стор. 1, 2 та сторінка з реєстрацією)/ ID карту
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру/ РНОКПП з ID карти
 • Копія свідоцтва про народження (в разі отримання послуг дитиною)
 • Копія індивідуальної картки застрахованої особи

ФІНАНСОВІ ТА ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ ДЛЯ ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ:

 • Для суб’єктів господарювання ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ТОВ, ПП та ін.):
  • Фіскальний (касовий) чек
  • Квитанція банку
  • Квитанція до прибуткового касового ордеру
 • Для суб’єктів господарювання ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ФОП):
  • Фіскальний (касовий) чек
  • Товарний чек з зазначенням назви фізичної особи, його ІНН (ЄДРПОУ), місцем реєстрації
  • Розрахункова квитанція з зазначенням назви фізичної особи, його ІНН (ЄДРПОУ), місцем реєстрації
 • Якщо в фінансовому документі не зазначені конкретні послуги/товари, додатково надається Акт виконаних робіт або товарний чек з зазначенням найменувань придбаних товарів чи отриманих послуг
 • Акт виконаних робіт на оздоровчі (лікувально-оздоровчі) послуги із зазначенням, що оздоровчі послуги надані: П.І.Б. застрахованого, в період з – по-, які саме послуги і в якій кількості, вартість послуг з періодичністю зазначеною у програмі добровільного медичного страхування

ДОЗВІЛЬНІ ДОКУМЕНТИ

У разі надання стоматологічних/офтальмологічних  послуг

 • Для суб’єктів господарювання ЮРИДИЧНИХ ОСІБ (ТОВ, ПП та ін.):
  • Копії документів від медичного закладу: Ліцензія на медичну практику.
 • Для суб’єктів господарювання ФІЗИЧНИХ ОСІБ (ФОП):
  • Копії документів від медичного закладу: Ліцензія на медичну практику, Витяг з єдиного державного реєстру платників податків, Свідоцтво державної реєстрації.

У разі стаціонарних послуг

 • Копії документів від медичного закладу: Ліцензії на медичну практику

У разі самостійного придбання медикаментів

 • Копії документів від аптечного закладу: Ліцензії на роздрібну торгівлю лікарськими засобами.

У разі лікувально-оздоровчих послуг

 • Витяг з єдиного державного реєстру платників податків, Свідоцтво державної реєстрації
 • У разі сплати за послугу одному СПД, а отримання послуги у іншому (фінансовий документ від ФОП, а акти виконаних робіт від іншої юридичної особи) додатково потрібно надати договір про внутрішню взаємодію або довідку про їх відносини

МЕДИЧНІ ДОКУМЕНТИ (В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ВИДУ ОТРИМАНИХ ПОСЛУГ):

Амбулаторно-поліклінічні послуги (в т.ч. діагностичні послуги та інше)

 • Консультативний висновок лікаря (форма 028-о) чи Виписка з карти амбулаторного/стаціонарного хворого (форма 027-о):
  • оформлені за формою, затвердженою МОЗ України
  • оформлені на фірмовому бланку ЛПЗ, що за своїм змістом відповідають формам 027-0 та 028-о
  • складені в довільній формі (на звичайному аркуші), обов’язково, з наявністю штампу, чи завірені печаткою ЛПЗ (круглою чи трикутною), з підписом та печаткою лікаря
 • Направлення лікаря на діагностичні дослідження, лікувальні процедури
 • Копії результатів обстежень/досліджень (якщо такі проводились)

Стаціонарні послуги (в т.ч. діагностичні послуги та інше)

 • Виписка з карти амбулаторного/стаціонарного хворого (Форма 027-о):
  • оформлені за формою, затвердженою МОЗ України
  • оформлені на фірмовому бланку ЛПЗ, що за своїм змістом відповідають формам 027-0 та 028-о
  • складені в довільній формі (на звичайному аркуші), обов’язково, з наявністю штампу, чи завірені печаткою ЛПЗ (круглою чи трикутною), з підписом та печаткою лікаря
 • Завірені печаткою ЛПЗ (круглою чи трикутною), з підписом та печаткою лікаря
 • Направлення лікаря на додаткові діагностичні дослідження, лікувальні процедури
 • Копії результатів обстежень/досліджень (якщо такі проводились)

Медикаментозне забезпечення (самостійне придбання медикаментів)

 • Консультативний висновок лікаря (Форма 028-о) чи Виписка з карти амбулаторного/стаціонарного хворого (Форма 027-о):
  • оформлені за формою, затвердженою МОЗ України
  • оформлені на фірмовому бланку ЛПЗ, що за своїм змістом відповідають формам 027-0 та 028-о
  • складені в довільній формі (на звичайному аркуші), обов’язково, з наявністю штампу, чи завірені печаткою ЛПЗ (круглою чи трикутною), з підписом та печаткою лікаря
 • У разі відсутності у медичному висновку препаратів, якими проводилось лікування, необхідно надати Довідку до Виписки/Консультативного висновку з зазначенням ПІП пацієнта, термінів лікування, діагнозу, переліку призначених медикаментів, їх дозувань та кількості або копію листка призначення

Стоматологічні послуги

 • Консультативний висновок лікаря або Акт виконаних робіт з зазначенням діагнозу, переліком виконаних робіт, номерів зубів

Пологи (отримання коштів по факту пологів)

 • Копія свідоцтва про народження дитини

Офтальмологічні послуги (опції «Корекція зору», придбання лінз, окулярів та інше)

 • Рецепт з печаткою лікаря з рекомендаціями корекції зору

Документи надаються в страхову компанію належним чином (копії чи оригінали для зняття копій).

Ваше місто Київ? Так Ні