ВАШІ ДІЇ ПРИ НАСТАННІ СТРАХОВОЇ ПОДІЇ

 1. Необхідно надати документи в Страхову компанію в терміни, передбачені Вашим договором страхування з дати отримання послуг, але не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів з дати оплати медичних послуг або медикаментів, крім випадків стаціонарного лікування, коли допускається надання документів протягом 30 (тридцяти) днів після виписки зі стаціонару. 
  зазначені терміни можуть відрізнятися від термінів подачі документів, передбачених Вашим договором страхування
 2. Для попереднього розгляду документів і отримання інформації про можливості відшкодування, можете відправити документи в електронному вигляді.
  • Електронною поштою  expert@alfaic.ua
  • За допомогою мобільного додатку  

   «Альфа Асистанс», який ви можете завантажити на PlayMarket або AppStore 3. Пакет документів для отримання страхової виплати потрібно передати в cтрахову компанію особисто (в т.ч. кур’єром за власний рахунок) або поштою (рекомендується відправляти листом з повідомленням) за адресою:
           ПрАТ«СК «Альфа Страхування»
           01011, Україна, м. Київ вул. Рибальська, 22
           (Відділ врегулювання та експертизи збитків з ДМС)
 4. Рішення по виплаті здійснюються Страховою компанією протягом строків, передбачених Вашим договором страхування після отримання всіх необхідних документів, оформлених належним чином, протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів.
 5. Перерахування коштів здійснюється протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дати прийняття рішення.

  зазначені терміни можуть відрізнятись від термінів виплати, передбачених вашим договором страхування

ОБОВ’ЯЗКОВІ ДОКУМЕНТИ, ЩО НАДАЮТЬСЯ В БУДЬ-ЯКОМУ ВИПАДКУ ПО ЗАСТРАХОВАНІЙ ОСОБІ:

 • Документи повинні бути оформлені відповідно до чинного законодавства України та надані в формі оригінальних примірників / копій за умови надання Страхової компанії (на вимогу) оригіналів для звірки.
 • Звертаємо Вашу увагу, що відповідно до умов Вашого договору страхування, а також можливих змін Законодавства України в частині нормативно-правових актів, інструкцій, наказів, розпоряджень МОЗ України, вимог до фінансового, бухгалтерського обліку, - нижче вказаному перелік документів може змінюватися.

 • Фінансові документи, що підтверджують оплату отриманих медичних послуг/медикаментів, надаються в Страхову компанію в формі оригіналів (якщо Вашим Договором не передбачені інші умови).

 • Заява на відшкодування (завантажити) разі надання в Страхову компанію пакета документів особисто або поштою.
 • Електронна заява - в разі подачі документів через мобільний додаток «Альфа Асистанс», що підписується електронним підписом одноразовим ідентифікатором, який пересилається Страховою компанією на ваш мобільний телефон.

 • У разі отримання послуг дитиною: копія свідоцтва про народження дитини, копія паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про реєстрацію) та копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або ідентифікаційного індивідуального податкового номера (далі - ІПН) одного з батьків - отримувача виплати.

 • У разі виплати спадщини: оригінал свідоцтва про спадщину, копія паспорта (1, 2 сторінки та сторінка з відміткою про реєстрацію), копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або ідентифікаційного індивідуального податкового номера (далі - ІПН) отримувача/її виплати.

Документи в залежності від виду одержуваних медичних послуг / медикаментів (додаткові)

Амбулаторно-поліклінічні послуги (в т.ч. діагностичні)

 1. Медичний документ із зазначенням діагнозу і переліком призначаються послуг

 • Консультативний висновок лікаря або виписка з карти амбулаторного хворого оформлені за формою, затвердженою МОЗ України або складені в довільній формі (на звичайному аркуші) з наявністю штампа або завірені печаткою ЛПУ (круглої або трикутної), з підписом і печаткою лікаря;

 • Направлення лікаря на діагностичні дослідження, лікувальні процедури;

 • Результати обстежень/досліджень (якщо такі проводилися).

 1. Фінансовий документ: фіскальні чеки або банківська квитанція при оплаті через касу банку із зазначенням призначення платежу та товарна накладна/рахунок фактура, на підставі якої проведена оплата, c переліком і вартістю медичних послуг.

 2. Акт виконаних робіт в разі якщо послуги / товари не зазначені в фінансовому документі.

Стаціонарні послуги (в т.ч. діагностичні та медикаменти для стаціонару)

 1. Медичний документ із зазначенням діагнозу і переліком призначаються послуг, медикаментів

 • Виписка з карти стаціонарного хворого/епікриз оформлені за формою, затвердженою МОЗ України, оформлені на фірмовому бланку ЛПУ або складені в довільній формі (на звичайному аркуші) з наявністю штампа або завірені печаткою ЛПУ (круглої або трикутної) з підписом і печаткою лікаря. 

 • Направлення лікаря на додаткові діагностичні дослідження, лікувальні процедури

 • Лист призначень

 • Результатів обстежень/досліджень (якщо такі проводилися)

2. Фінансовий документ: фіскальні чеки або банківська квитанція при оплаті через касу банку із зазначенням призначення платежу та товарна накладна/рахунок фактура, на підставі якої проведена оплата, c переліком і вартістю медичних послуг/медикаментів.

3. Акт виконаних робіт в разі якщо послуги/товари не зазначені в фінансовому документі.

 

Медикаментозне забезпечення при амбулаторному-поліклінічному лікуванні

1. Медичний документ із зазначенням діагнозу і переліком призначаються медикаментів

Консультативний висновок лікаря або виписка з карти амбулаторного хворого оформлені за формою, затвердженою МОЗ України або складені в довільній формі (на звичайному аркуші) з наявністю штампа або завірені печаткою ЛПУ (круглої або трикутної), з підписом і печаткою лікаря;

2. Фінансовий документ: фіскальні чеки або банківська квитанція при оплаті через касу банку із зазначенням призначення платежу та товарна накладна/рахунок фактура, на підставі якої проведена оплата, c переліком і вартістю медикаментів. 

3.Товарний чек із зазначенням медикаментів (при відсутності інформації в фінансовому документі)

 

Стоматологічні послуги

1. Медичний документ

Консультативний висновок лікаря або Акт виконаних робіт з зазначенням діагнозу, переліком виконаних робіт, номерів зубів.

2.Фінансовий документ:

фіскальні чеки або банківська квитанція при оплаті через касу банку із зазначенням призначення платежу та товарна накладна/рахунок фактура, на підставі якої проведена оплата, з переліком і вартістю послуг.

Пологи (отримання коштів за фактом пологів)

 • Копія свідоцтва про народження дитини або копія медичної довідки з пологового будинку про народження дитини, завірена круглою печаткою пологового будинку;

Офтальмологічні послуги («Корекція зору», придбання лінз, окулярів та інше)

 1. Рецепт з печаткою лікаря з рекомендаціями корекції зору.

 2. Фінансовий документ: фіскальні чеки або банківська квитанція при оплаті через касу банку із зазначенням призначення платежу та товарна накладна/рахунок фактура, на підставі якої проведена оплата, c переліком і вартістю послуг.

Лікувально-оздоровчі послуги (в т.ч. профілактичний масаж)

 1. Акт виконаних робіт із зазначенням найменування придбаних оздоровчих послуг, їх кількості, вартості та дати відвідування.

 2. Договір про надання оздоровчих послуг за умови придбання абонемента (копія). 

 3. Фінансовий документ:

 фіскальні чеки (товарний чек для певної категорії оздоровчих установ) або банківська квитанція при оплаті через касу банку із зазначенням призначення платежу та товарна накладна/рахунок фактура, на підставі якої проведена оплата, c переліком і вартістю послуг.

 1. Ви можете звернутися в аптеку і/або медичний заклад, з яким немає договірних відносин у Страховій компанії, і самостійно оплатити медикаменти і/або медичні послуги з з подальшою подачею документів на компенсацію страхового відшкодування, за умови попереднього повідомлення Страхової компанії із зазначенням дати, причин візиту і узгодження можливості даних витрат з лікарем-координатором Страхової компанії.
 2. При призначенні додаткових консультацій, діагностичних досліджень, медикаментів за результатами самостійного візиту, проінформувати лікаря-координатора до їх придбання.
 3. За фактом отримання та оплати медикаментів/медичних послуг необхідно зібрати в медичній установі документи відповідно до розділу «Документи для страхової виплати».
 4. У разі самостійного придбання послуг без попереднього повідомлення Страхової компанії, Страхова компанія має право відмовити Вам у страховій виплаті.
Ваше місто Київ? Так Ні